Unionpay ไทย

รับส่วนลดเพิ่ม 15 % เมื่อจองที่พักทั่วโลกด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ Agoda

ชื่อผู้ค้า:

Agoda

ประเภทผู้ค้า:

05

ประเทศ:

Global.Global

ประเภทบัตรเครดิตที่ใช้ได้:

01บัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ออกในประเทศไทย

เริ่มเวลา:

2021-08-04

เวลาสิ้นสุด:

2021-10-15

ข้อเสนอส่วนลด:

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดเพิ่ม 15 % เมื่อจองที่พักทั่วโลก
ที่
Agoda

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

1. ไปที่เวปไซต์ www.agoda.com/unionpayth

2. ช่วงเวลาการจอง: 4 สิงหาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564

3. ช่วงเวลาเข้าพัก: 4 สิงหาคม 2564    31 ธันวาคม 2564

4. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับห้องพักที่มีข้อความ “ร่วมโปรโมชั่น” ในหน้าผลการค้นหาที่พัก และใช้ได้กับห้องพักประเภท “จ่ายก่อน” “จ่ายทันที” และ เท่านั้น โปรโมชั่นนี้ใช้ไม่ได้กับการจองห้องพักที่ “ชำระเงิน ณ ที่พัก”

5. ส่วนลดของโปรโมชั่นนี้จะปรากฏให้เห็นในหน้าแบบฟอร์มการจองซึ่งเปิดจากหน้าเว็บไซต์ที่กำหนด หลังจากใส่หมายเลขบัตร UnionPay ที่ถูกต้องแล้ว

กฎข้อเสนอส่วนลด:

1. ข้อเสนอนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564

2. ข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัดและขึ้นกับจำนวนห้องว่าง

3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอน สะสม หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด โปรโมชั่น สินค้าลดราคา และสินค้าที่กำหนดราคาตายตัวอื่นๆ
(เว้นแต่มีการระบุไว้)

4. สินค้าและบริการทั้งหมดให้บริการตามลำดับการมาก่อนหลัง และมีให้บริการจนกว่าสินค้า/บริการจะหมด

5. รายละเอียดโปรโมชั่นมีดังนี้:

    ส่วนลด 15% เมื่อใช้บัตร UnionPay

    ช่วงเวลาการจอง: 4 สิงหาคม
2564 –
15 ตุลาคม 2564

    ช่วงเวลาเข้าพัก: 4 สิงหาคม
2564   
31 ธันวาคม 2564

    จุดหมายปลายทาง: ทั่วโลก

6. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับผู้ถือบัตร UnionPay ที่ร่วมรายการ ทั้งบัตรเครดิต
บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน (เลขบัตรนำหน้าด้วย “62” ) ซึ่งมีโลโก้และชื่อ
UnionPay อยู่บนบัตร ผู้ถือบัตรต้องใช้บัตร
UnionPay ในการชำระเงินเพื่อรับส่วนลดนี้

7. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับการจองที่พักที่กำหนดในบางจุดหมายปลายทาง
และเป็นที่พักที่ผู้จองชำระเงินให้แก่อโกด้าเท่านั้น โดยการจองที่พักต้องกระทำผ่านเว็บไซต์
www.agoda.com/unionpayth

8. อโกด้าสงวนสิทธิ์ในการมอบ “ข้อเสนอทางกลยุทธ” ชั่วคราวและตามที่กำหนดให้แก่ประเทศที่ได้รับคัดเลือก
ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวจะมอบส่วนลดให้มากกว่า โดยส่วนลด
UnionPay นี้จะลดเพิ่มจาก ส่วนลดที่มีอยู่แล้ว

9. โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้า ในกรณีเกิดข้อพิพาท
การตัดสินของธนาคาร และ/หรืออโกด้า ถือเป็นที่สิ้นสุด

10. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับห้องพักที่มีข้อความ
“ร่วมโปรโมชั่น” ในหน้าผลการค้นหาที่พัก และใช้ได้กับห้องพักประเภท
“จ่ายก่อน” “จ่ายทันที” และ เท่านั้น โปรโมชั่นนี้ใช้ไม่ได้กับการจองห้องพักที่
“ชำระเงิน ณ ที่พัก”

11. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับค่าห้องพักเท่านั้น
(ไม่รวมค่าภาษีท้องถิ่น ค่าเซอร์วิสชาร์จ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
และอื่นๆ)

12. UnionPay International และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้กฎหมายที่ถูกกำหนด

13. โปรโมชั่นนี้ไม่ขึ้นกับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือข้อตกลงใดๆ
ระหว่างธนาคารและผู้ถือบัตร (บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน และอื่นๆ) ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
และธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

14. ส่วนลดของโปรโมชั่นนี้จะปรากฏให้เห็นในหน้าแบบฟอร์มการจองซึ่งเปิดจากหน้าเว็บไซต์ที่กำหนด
หลังจากใส่หมายเลขบัตร
UnionPay
ที่ถูกต้องแล้ว

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button