Unionpay ไทย

รับฟรี! ประกันโทรศัพท์มือถือ 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์

ชื่อผู้ค้า:

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทผู้ค้า:

99

การแนะนำผู้ขาย:

ในประเทศไทย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด
(มหาชน) นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ครอบคลุมสำหรับบุคคล ครอบครัวและธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในตลาดประกันภัยทั่วไปในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ รวมถึงประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน
ประกันรถยนต์และผลิตภัณฑ์ประกันภัยพิเศษสำหรับลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ยังให้บริการประกันภัยทรัพย์สิน ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการก่อสร้าง ประกันภัยทางทะเลและประกันทางการเงินสำหรับลูกค้าองค์กร

ประเทศ:

Global.Global

ประเภทบัตรเครดิตที่ใช้ได้:

01บัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ออกในประเทศไทย

เริ่มเวลา:

2021-05-01

เวลาสิ้นสุด:

2022-04-30

ข้อเสนอส่วนลด:

รับฟรี ประกันโทรศัพท์มือถือ (รวมถึงประกันความเสียหายของหน้าจอและความเสียหายจากการสัมผัสของเหลว)
เป็นระยะเวลา 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่
13,000 บาทขึ้นไป (ไม่นับยอดผ่อนชำระ)

 

ประกันโทรศัพท์มือถือ

ความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ ความเสียหายจากอุบัติเหตุต่อโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นจากภายนอก
อย่างกะทันหันโดยไม่คาดคิด รวมถึงการตกกระแทก การสัมผัสไฟและของเหลวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อโทรศัพท์มือถือ
(รวมถึงความเสียหายของหน้าจอ) ซึ่งส่งผลเสียต่อการทำงานของโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย

การเรียกร้องสินไหมทดแทน สามารถทำได้ในรูปแบบการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่เสียหายของผู้เอาประกันภัย
โดยสามารถเคลมได้สูงสุด 2 ครั้งต่อปี

วันที่เปิดใช้งาน / สิทธิ์ ต้องเปิดใช้งานความคุ้มครองภายใน 60 วันหลังจากซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

 • เข้าสู่ระบบ U Rewards
  Platform
  เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์นี้ https://benefit.unionpayintl.com/mobile/#/home

 • สะสมยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
  เช่นซื้อโทรศัพท์มือถือด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์

 • เข้าสู่ระบบ U Rewards Platform เพื่อรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันโทรศัพท์มือถือ ไปที่ “Benefit Wallet” เพื่อค้นหา Benefit Voucher และจะถูกส่งไปที่หน้าของ Chubb เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและ
  IMEI
  No.
  เพื่อเปิดใช้งานความคุ้มครองประกันโทรศัพท์มือถือ

กฎข้อเสนอส่วนลด:

 1. โปรแกรมประกันโทรศัพท์มือถือกับยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay Mobile
  Protection
  ) คุ้มครองครอบคลุม ดังต่อไปนี้

  เมื่อโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการประกันของผู้ถือบัตรได้รับอุบัติเหตุ
  หรือ ผลกระทบจากแรงภายนอกอย่างกะทันหันและ/หรือโดยบังเอิญซึ่งรวมถึงการหล่น การกระแทก
  การสัมผัสไฟและการสัมผัสของเหลว ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อโทรศัพท์มือถือที่เอาประกัน
  (รวมถึงความเสียหายของหน้าจอ)โดยส่งผลเสียต่อ ฟังก์ชันการทำงานของโทรศัพท์มือถือที่เอาประกัน
  ผู้เอาประกันสามารถเคลมได้สูงสุด
  2 ครั้งต่อปี โดยผู้เอาประกันจำเป็นต้องเปิดใช้งานความคุ้มครองประกันภัยภายใน
  60 วันหลังจากซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ โดยจะคุ้มครองโทรศัพท์ที่มีมูลค่าน้อยกว่า
  60,000 บาท การชำระค่าสินไหมทดแทนจะอยู่ในรูปแบบของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย
  (ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์เล็กน้อยในกรณีที่การเรียกร้องประสบความสำเร็จ)
  ระยะเวลาคุ้มครอง
  12 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง

 2. โปรแกรมประกันโทรศัพท์มือถือกับยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay Mobile
  Protection
  )ให้บริการเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและถือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ที่ออกในประเทศไทย

 3. หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องสะสมยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
  ตั้งแต่
  13,000 บาท (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า) ขึ้นไปผ่านบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
  (“การใช้จ่ายที่มีสิทธิ์”) และต้องกดใช้
  Benefit Voucher ที่ได้รับในระบบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์ ซึ่ง Benefit Voucher จะออกให้กับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใน
  1 วันหลังจากวันที่มียอดใช้จ่ายสะสมถึงข้อกำหนด จำกัด 1
  สิทธิ์ต่อบัตรยูเนี่ยนเพย์ 1 ใบในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น รหัสบัตรสิทธิประโยชน์
  (Benefit Voucher Code) แต่ละรายการสามารถใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้สูงสุดครั้งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้เมื่อแลกบัตรสิทธิประโยชน์แล้ว
  โควต้ามีจำนวนจำกัด โดยให้สิทธิ์ตามลำดับก่อนหลัง

 4. สำหรับพื้นที่ วันและเวลา
  ของการทำธุรกรรม ผ่านบัตรที่มีสิทธิ์จะต้องถูกบันทึกอยู่ในระบบบัตรยูเนี่ยนเพย์ สิทธิประโยชน์จะนับเฉพาะธุรกรรมการซื้อที่มีสิทธิ์ซึ่งทำโดยบัตรที่มีสิทธิ์
  ตั้งแต่เวลาสมัครจนถึง
  24:00 น.ของวันที่ 30 เมษายน 2565 ตามเวลาปักกิ่ง ประเทศจีน

 5. การทำธุรกรรมการซื้อผ่านบัตรที่มีสิทธิ์ที่ออกในประเทศไทยผ่านระบบบัตรยูเนี่ยนเพย์ถือได้ว่าเป็นธุรกรรมการซื้อที่มีสิทธิ์
  โดยมีข้อยกเว้นสำหรับธุรกรรมต่อไปนี้ ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ ได้แก่ ธุรกรรมการกุศลและบริการเพื่อสังคม
  รายการเงินผ่อน และธุรกรรมใด ๆ ที่ถูกยกเลิกหรือคืนเงิน

 6. บัตรสิทธิประโยชน์  (Benefit Voucher) จะอัปเดตโดยอัตโนมัติทุก ๆ 30 นาที กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งข้อมูลยืนยันในหน้าใบสมัครประกันภัยให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดหากเกินเวลาบัตรสิทธิประโยชน์
   (Benefit Voucher) จะไม่สามารถใช้ได้ ผู้ถือบัตรจะต้องกลับไปที่หน้าบัตรสิทธิประโยชน์ (Benefit Voucher Page) เพื่อสร้างบัตรสิทธิประโยชน์ใหม่และจะถูกส่งไปยังหน้าใบสมัครประกันภัยเพื่อกรอกข้อมูลสมัครทำประกันภัยอีกครั้ง

 7.  เมื่อเสร็จสิ้นการสมัครประกันภัย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะส่งเอกสารกรมธรรม์ไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ถือบัตรตามที่ระบุไว้ในระหว่างการสมัคร
  เอกสารกรมธรรม์จะรวมถึงข้อมูลนโยบายประกันของผู้ถือบัตรเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการระงับข้อเรียกร้อง

 8. ผู้ถือบัตรที่เอาประกันสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ ชับบ์ ได้ที่ (66) 2611 4000 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งอีเมลไปที่ csdigital.th@chubb.com เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง

 9. ความคุ้มครองสามารถใช้ได้ทั่วโลก ยกเว้น ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร (Sanctioned Countries) และในประเทศที่รัฐบาลท้องถิ่นได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางไปที่นั่นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะออกเดินทาง
  การระงับข้อเรียกร้องจะต้องดำเนินการในประเทศไทยเท่านั้น

 10. เอกสารที่ต้องใช้ในการชำระค่าสินไหมทดแทน
  (รายละเอียดจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน
  )

  • หมายเลขอ้างอิงนโยบาย

  • หมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย

  • ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ของโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย

  • หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น
   ๆ ที่ผู้เรียกร้องสามารถให้เพื่อยืนยันลักษณะสาเหตุและการสูญเสียของอุบัติเหตุที่รายงาน

 11. หลังจากทำการเคลมแล้ว บริษัท
  ชับบ์สามัคคีประกันภัย
  จะต้องตรวจสอบและอนุมัติการเคลมก่อนกำหนดเวลานัดหมายสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ศูนย์ซ่อมที่ใกล้ที่สุดซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้
  ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเสียหายโดยทั่วไประยะเวลาในการดำเนินการของบริการนี้จะอยู่ระหว่าง
  3-5 วันทำการ

 12. บริษัท ยูเนี่ยนเพย์
  อินเตอร์เนชั่นแนล ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์และยกเลิกหรือเรียกคืนผลประโยชน์ที่ออกโดยตรงหรือผ่านธนาคารผู้ออกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบ
  ใช้ซอฟต์แวร์ปลั๊กอินเพิ่ม
  หรือวิธีการหรือเครื่องมือที่ไม่สุจริตอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์

 13. สิทธิประโยชน์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่สามารถโอนได้
  สิทธิประโยชน์ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการส่งเสริมการขายหรือวัตถุประสงค์อื่นใดและไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด
  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือส่วนลดได้

 14. สินค้าและบริการจัดทำโดยบริษัท
  Chubb Insurance Singapore
  Limited
  ทั้งนี้ บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ใช่ผู้ให้บริการโปรแกรมประกันโทรศัพท์มือถือนี้และจะไม่รับผิดชอบใด
  ๆ ต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการจะได้รับการจัดการโดยบริษัท
  Chubb Insurance Singapore
  Limited

 15. หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำถามใด
  ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของการประกันภัยโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ ชับบ์ ได้ที่ (
  66) 2611 4000 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งอีเมลไปที่ csdigital.th@chubb.com

 16. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  ให้ยึดเอาภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button