Unionpay 한국어

【베트남】 CMC Leather Nha Trang 5% 할인

판매자 이름:

CMC Leather Nha Trang

가맹점 유형:

Shopping

사업장 주소:

1) 55 Nguyen Thien Thuat, Loc Tho, Nha Trang

2) 78-80 Tran Phu Street, Loc Tho Ward, Nha Trang

3) 26A Nguyen Thien Thuat, Loc Tho, Nha Trang

국가:

Asia.Vietnam

해당 신용 카드 유형:

None

종료 시간:

2020-12-31

할인 제공:

유니온페이 카드로 결제 시, 전체 금액의 5% 할인

할인 혜택 규칙:

1. 본 혜택을 받기 위해서는 반드시 유효한 유니온페이 카드를 사용하셔야 합니다.

2. 본 혜택은 기타 할인, 프로모션과 중복 적용이 불가합니다.

3. 유니온페이 인터내셔날과 가맹점은 상황에 따라 프로모션의 규정을 수정할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

기타 지침:

1) 55 Nguyen Thien Thuat, Loc Tho, Nha Trang

2) 78-80 Tran Phu Street, Loc Tho Ward, Nha Trang

3) 26A Nguyen Thien Thuat, Loc Tho, Nha Trang

연락 전화:

+8425.86522345

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close